Insights into Croatian and international short animated films and video production
  • Tags

Međunarodni festival animacije Supertoon

20. – 24. srpanj 2020.

Međunarodni festival animacije Supertoon daje pregled hrvatskih i međunarodnih kratkih animiranih filmova i video produkcije. Festival se održava u Starom gradu, a uključuje natjecanja u pet kategorija, retrospektive i tematske projekcije, izložbe, radionice i predavanja.

Više