Tjedan suvremenog plesa

Svibanj / Lipanj

Hrvatski međunarodni festival suvremenog plesa, kazališta i mimike osnovan je 1982. godine, a organizira se svake godine od strane Hrvatskog instituta za pokret i ples. Odaje počast alkemiji plesa, njezinoj neprekidnoj evoluciji i mnogim novim fascinantnim oblicima koji se otkrivaju na svakom novom festivalu.

http://www.danceweekfestival.com