Međunarodna smotra foklora

Srpanj

Na inicijativu Ministarstva kulture i Grada Zagreba, ovom sedmodnevnom manifestacijom promiče se kultura kao i regionalni plesovi, glazba, jezik i običaji te kulturna baština cijelog svijeta. Ovaj događaj podupire velik broj manjih manifestacija koje počinju u ožujku, a podržane su od strane etnografskih izložbi.

http://www.msf.hr