Međunarodni festival kazališta lutaka

Rujan

Prvi put održan 1968. godine, međunarodni festival lutaka okuplja profesionalne lutkarske skupine te lutkarske i kazališne profesionalce koji koriste lutke kao sredstvo umjetničkog izražavanja uz kolaboraciju sa najpoznatijim međunarodnim i hrvatskim lutkarskim kazalištima i produkcijom. Smatra se festivalom za odrasle i za djecu.

https://www.pif.hr/festival