Quantcast

PAKET ARANŽMAN BEZ SMJEŠTAJA

Amadria Park Hotel Niko

 

PAKET ARANŽMAN BEZ SMJEŠTAJA

Cijena po osobi za paket aranžman bez smještaja. Uključuje:

  • 4 ručka
  • 7 pauza za kavu
  • korištenje kongresne dvorane, kongresne opreme, kongresnog wifi i tehničara
  • 1 večeru u Dalmatinskom etno selu

Lokacija:Šibenik - Amadria Park Hotel Niko
Rani booking 2019
Popust za rane rezervacije u hotelu Niko
Detaljnije