>

Lobby bar Camellia

At the Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta

Lobby bar Camellia

Ako se želite opustiti u hotelu prije ili nakon večere, možda je ugodna atmosfera Camellia lobby bara upravo ono što trebate.

Make A Reservation
  • Location
  • Opatija, Kvarner
  • Hours
  • 7 – 23 h
  • Enquires
  • hotel.grand4opatijskacvijeta@amadriapark.com
  • 385 51 295 001