Lobby bar Camellia | Amadria Park | Hrvatski
>

Lobby bar Camellia

At the Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta

Lobby bar Camellia

Ako se želite opustiti u hotelu prije ili nakon večere, možda je ugodna atmosfera Camellia lobby bara upravo ono što trebate.

Rezervacija
  • Lokacija
  • Opatija, Kvarner
  • Radno vrijeme
  • 7 – 23 h
  • Informacije
  • hotel.grand4opatijskacvijeta@amadriapark.com
  • Telefon
  • 051 295 001