Svijet sauna

  • Tags

Šibenik - Spa Jure

Jure Spa nudi: finsku saunu na 90°C (maksimalni kapacitet 10 odraslih); biosaunu na 45°C (maksimalni kapacitet 10 odraslih osoba); i parnu saunu na 50°C (maksimalni kapacitet 8 odraslih). Dvije saune imaju staklene zidove pune duljine okrenute prema vanjskom bazenu i ležaljkama, naravno s pogledom na more.