Izvješća i objave

 

Solaris d.d.
 

I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 • 2019.

Financijsko izvješće za III.tromj. 2019. – Solaris d.d.(kons.)

Financijsko izvješće za III.tromj.2019. – Solaris d.d. (nekonsolid.)

Financijsko izvješće za I polugodište 2019. – Solaris d.d.(kons.)

Financijsko izvješće za I polugodište 2019. – Solaris d.d. (nekonsolid.)

Financijsko izvješće za I.tromjesečje 2019. – Solaris d.d. (konsolidirano)

Financijsko izvješće za za I.tromjesečje 2019. – Solaris d.d. (nekonsolidirano)

 • 2018.

Izvješće neovisnog revizora za 2018. (konsolidirano) – Solaris d.d.

Izvješće neovisnog revizora za 2018. (nekonsolidirano) – Solaris d.d.

Godišnje financijsko izvješće za 2018. (konsolidirano) – Solaris d.d.

Godišnje financijsko izvješće za 2018. (nekonsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za IV.tromjesečje 2018. – Solaris d.d. (konsolidirano)

Financijsko izvješće za za IV.tromjesečje 2018. -Solaris d.d. (nekonsolidirano)

Financijsko izvješće za III.tromjesečje 2018. – Solaris d.d. (konsolidirano)

Financijsko izvješće za za III.tromjesečje 2018. -Solaris d.d. (nekonsolidirano)

Financijsko izvješće za I.polugodište 2018. -Solaris d.d. (konsolidirano)

Financijsko izvješće za I.polugodište 2018. -Solaris d.d. (nekonsolidirano)

Financijsko izvješće za I.tromjesečje 2018. -Solaris d.d. (konsolidirano)

Financijsko izvješće za I.tromjesečje 2018. -Solaris d.d. (nekonsolidirano)

 • 2017

Izvješće neovisnog revizora za 2017. (konsolidirano) – Solaris d.d.

Izvješće neovisnog revizora za 2017. (nekonsolidirano) – Solaris d.d.

Godišnje financijsko izvješće za 2017. (konsolidirano) – Solaris d.d.

Godišnje financijsko izvješće za 2017. (nekonsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2017. (konsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2017. (nekonsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I polugodište 2017. (konsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I polugodište 2017. (nekonsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2017. (konsolidirano) – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2017. (nekonsolidirano) – Solaris d.d.

 • 2016.

Izvješće neovisnog revizora (konsolidirano) za 2016.

Izvješće neovisnog revizora za 2016.

Godišnje konsolidirano izvješće za 2016. – Solaris d.d.

Godišnje nekonsolidirano izvješće za 2016. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2016. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I polugodište 2016. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2016. – Solaris d.d.

 • 2015.

Izvještaj neovisnog revizora 2015.

Godišnje financijsko izvješće Društva za 2015.

Financijsko izvješće za I polugodište 2015. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2015. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2015. – Solaris d.d.

 • 2014.

Izvještaj neovisnog revizora 2014.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2014. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za drugo tromjesečje 2014.god. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za treće tromjesečje 2014.god.

Godišnje izvješće za 2014.god. – Solaris d.d

 • 2013.

Izvještaj neovisnog revizora 2013.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2013. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za II tromjesečje 2013. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2013. – Solaris d.d.

Godišnje izvješće za 2013.god. – Solaris d.d

 • 2012.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2012. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za II tromjesečje 2012. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2012. – Solaris d.d.

Godišnje izvješće za 2012. – Solaris d.d.

 • 2011.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2011. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za II tromjesečje 2011. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2011. – Solaris d.d.

Godišnje izvješće za 2011.- Solaris d.d.

 • 2010.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2010. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za II tromjesečje 2010. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2010. – Solaris d.d.

Godišnje izvješće za 2010. – Solaris d.d.

 • 2009.

Financijsko izvješće za I tromjesečje 2009. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za II tromjesečje 2009. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za III tromjesečje 2009. – Solaris d.d.

Financijsko izvješće za IV tromjesečje 2009. – Solaris d.d.

Godišnje izvješće za 2009. – Solaris d.d.

II   GLAVNA SKUPŠTINA

 • 2019.

Prava dioničara za Glavnu skupštinu-2019

Poziv za Glavnu skupštinu 28.06.2019. – Solaris d.d.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 01.04.2019.

Poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu 01.04.2019. – Solaris d.d.

 • 2018.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 27.06.2018.

Prava dioničara za Glavnu skupštinu-2018

Poziv za Glavnu skupštinu 27.06.2018. – Solaris d.d.

 • 2017.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 28.06.2017.

Prava dioničara za Glavnu skupštinu – 2017.

Poziv za Glavnu skupštinu 28.06.2017.

 • 2016.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 21.06.2016.

Poziv za Glavnu skupštinu 21.06.2016.

Obavijest o pravima dioničara

 • 2015.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 29.06.2015.

Poziv za Glavnu skupštinu 29.06.2015

Obavijest o pravima dioničara

 • 2014.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 23.06.2014.

Obavijest o pravima dioničara Poziv za Glavnu skupštinu 23.06.2014

Izvanredna glavna skupština 25.04.2014. – Obavijest o održanoj skupštini

IZVENREDNA GLAVNA SKUPŠTINA 2014.G.

 • 2013.

Glavna skupština 26.06.2013. – Obavijest o glasovanju na održanoj skupštini

Glavna skupština 26.06.2013. – Poziv

Glavna skupština 26.06.2013.- Obavijest o održanoj skupštini

 • 2012.

Glavna skupština 26.06.2012. – Obavijest o glasovanju na održanoj skupštini

Glavna skupština 26.06.2012. – Obavijest o održanoj skupštini

Glavna skupština 26.06.2012. – Poziv

 • 2011.

1 Glavna skupština 27.06.2011. – Poziv 2

Glavna skupština 27.06.2011. – Obavijest o održanoj skupštini

Glavna skupština 27.06.2011. – Obavijest o glasovanju na održanoj skupštini

 • 2010.

1.1. Glavna skupština 28.06.2010. – Poziv

1.2. Obavijest o sazivanju Glavne skupštine 28.06.2010. i sklapanju Ugovora o pripajanju

1.3. Glavna skupština 28.06.2010. – obavijest o održanoj glavnoj skupštini

1.4. Glavna skupština 28.06.2010. – Obavijest o glasovanju na održanoj GS

1.5. Glavna skupština 28.06.2010. – Obavijest o pripajanju Solaris-trgovine

2.1. Izvanredna Glavna skupština 04.10.2010. – Poziv

2.2. Izvanredna Glavna skupština 04.10.2010. – Obavijest o održanoj skupštini

2.3. Izvanredna Glavna skupština 04.10.2010. – Obavijest o glasovanju na održanoj skupštini

3.1. Izvanredna Glavna skupština 29.11.2010. – Poziv

3.2. Izvanredna glavna skupština 29.11.2010. – Obavijest o održanoj skupštini

3.3. Izvanredna Glavna skupština 29.11.2010. – Obavijest o glasovanju na održanoj skupštini

 

OPĆI PODACI O TVRTCI:

Šibenik

SOLARIS d.d.

Hoteli Solaris 86

22000 Šibenik

VAT: HR26217708909

Bank Accounts – Žiro račun Solaris d.d.:
Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3a,
51000 Rijeka
IBAN: HR7224020061100546667
SWIFT: ESBCHR22
Društvo upisano u: Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, MBS 060001583.
Temeljni kapital: 185.315.700 KN, uplaćeno u cijelosti.
Izdanih dionica 617.719 u nominalnom iznosu od 300 kn.
Predsjednik Uprave: Goran Zrilić, dipl.oec.
Predsjednik Nadzornog odbora: mr. sc. Branimir Jurišić
MB: 3171787
OIB: 26217708909

Opatija

MILENIJ HOTELI d.o.o.

Viktora cara Emina 6

51410 Opatija

VAT: HR78796880101